a a a

Behandelingen

De behandelingsmogelijkheden bij longkanker zijn:
– chirurgie (operatie),
chemotherapie,
– doelgerichte therapie (TKI)
bestraling (radiotherapie).

Voor het bepalen van de behandeling is een groot aantal factoren van belang. In eerste instantie zijn dat de plaats en de grootte van de tumor, eventuele uitzaaiingen en de conditie van de patiënt. Daarnaast is ook van belang te weten om wat voor soort longkanker het gaat. De behandelend arts zal op basis van de uitkomsten van alle onderzoeken bekijken welke behandeling met meest geschikt is.

Omdat het hier gaat over uitgezaaide niet-kleincellige longkanker worden met name die behandelingen besproken die in dit stadium van de ziekte ingezet worden. Voor informatie over de behandeling van vroegere stadia van longkanker verwijzen wij u naar de site van het Longkanker Informatie Centrum, www.longkanker.info.

Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met celdodende geneesmiddelen. Bij uitgezaaide niet-kleincellige longkanker wordt het vaak ingezet. Er zijn veel verschillende soorten chemotherapie. Bij de keuze voor een behandeling met chemotherapie wordt rekening gehouden met de conditie van de patiënt. Daarnaast is ook het type longkanker van belang.

In de animatie wordt precies uitgelegd hoe chemotherapie werkt.

video

Behandeling met EGFR-TKI’s

Als er een EGFR-mutatie is vastgesteld, is het mogelijk om doelgerichte EGFR-TKI-therapie toe te passen. Deze therapie wordt doelgerichte therapie genoemd, omdat hiermee de kankercellen met bepaalde eigenschappen gericht kunnen worden behandeld. Dit in tegenstelling tot chemotherapie dat op alle zich delende lichaamscellen werkt en waarmee ook gezonde cellen kunnen worden vernietigd. Er zijn ook andere TKI’s die worden ingezet wanneer andere mutaties zijn vastgesteld.

In de animatie ziet u precies hoe deze therapie werkt.

video

Bestraling

Radiotherapie wordt vaak ingezet wanneer de tumor nog niet is uitgezaaid. Door de tumor en de aangrenzende lymfeknopen te bestralen probeert de arts de tumor te laten krimpen of de klachten ervan te verminderen. Wanneer de longkanker al is uitgezaaid wordt radiotherapie ook wel ingezet om bijvoorbeeld pijn, die veroorzaakt wordt door botuitzaaiingen, te verlichten. Maar ook wanneer er sprake is van uitzaaiingen in de hersenen.

Operatie

Een operatie wordt bij longkanker vrijwel alleen ingezet wanneer de ziekte nog alleen in een beperkt deel van de longen zit. Door de tumor met het omringende longweefsel te verwijderen probeert men iemand van longkanker te genezen. Wanneer er sprake is van uitzaaiingen wordt in de regel niet tot een operatie besloten.

Andere pagina's op EGFR-Mutatie.nl.

U staat op het punt om een website te bezoeken die buiten de verantwoordelijkheid van AstraZeneca BV valt. Wij hebben geen controle op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze site. Sluit deze melding om terug te gaan naar EGFR-mutatie, of klik op de knop 'Doorgaan' om door te gaan.

Doorgaan